ถังดับเพลิงฉุกเฉินชนิดฟองโฟมเหมาะติดกับรถยนต์

 

รหัสสินค้า : 0010000019

ชื่อสินค้า : ถังดับเพลิงฉุกเฉินชนิดฟองโฟมเหมาะติดกับรถยนต์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

ยี่ห้อ Fire Stop

 

ราคา : 190.00 บาท

Visitors: 2,078